Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag.

Status: 
Dosen Tetap
Prodi: 
S2 Pengembangan Masyarakat Islam