Miftahur Rahmah

Nim: 
88152378
Prodi: 
Magister Pendidikan Agama Islam
Judul tesis: 
Pendidikan Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Tela'ah Kisah Nabi Ibrahim a.s Dan Ismail Dalam Al-quran
Hari/Tgl.: 
Sabtu/ 03 Maret 2018
Waktu: 
08.00 - 10.00 WIB
Tempat: 
P. 10 Ps UIN Imam Bonjol Padang
Penguji 1: 
Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag.
Penguji 2: 
Dr. Ahmad Taufik Hidayat, M. A.
Penguji 3: 
Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M. Pd.
Penguji 4: 
Dr. Ulfatmi, M. Ag.
Penguji 5: 
Prof. Dr. Rusydi AM,Lc.,M. Ag.
Penguji 6: 
Dr. Rehani, M. Ag.