Ahmad Tondo Ritonga

Nim: 
88152422
Prodi: 
Magister Ekonomi Syariah
Judul tesis: 
Keputusan Jamaah Umrah dalam Memilih Jasa Travel PT. Bumi Minang Pertiwi Kota Padang
Hari/Tgl.: 
Selasa/28 Agustus 2018
Waktu: 
08.00-10.00 Wib
Tempat: 
Ps UIN Imam Bonjol Padang
Penguji 1: 
Dr. Zainal Azwar, M. Ag.
Penguji 2: 
Alfadli, M. Ag.
Penguji 3: 
Prof. Dr. Thamrin Kamal, MS
Penguji 4: 
Dr. Rozalinda, M. Ag.
Penguji 5: 
Ahmad Wira, M. Ag., M. Si., Ph. D.
Penguji 6: 
Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag.