Dr. Danil Mahmud Chaniago, M. Hum.

Jabatan: 
Lektor Kepala
Status: 
Dosen Tetap
Prodi: 
S2 Sejarah Kebudayaan Islam